Серологічна лабораторія

Завідувачка серологічної лабораторії Туренко Олена Іванівна

Централізовану серологічну лабораторію (ЦСЛ) організовано на базі серологічної лабораторії диспансеру в 1976 році.

ЦСЛ проводить такі види досліджень:

1. Лабораторні методи дослідження у діагностиці сифілісу:

 • Мікрореакція преципітації (РМП) з сироватки або плазми крові
 • Імуноферментний аналіз (ІФА) з сироватки крові
 • Реакція зв’язування комплементу (РЗК) з сироватки крові
 • Реакція імунофлюоресценції (РІФ)
  2. Лабораторні методи дослідження у діагностиці ВІЛ-інфекції:
  Імунохроматографічний аналіз (ІХА) швидкими тестами
  3. Вироблені в лабораторії дослідження дозволяють:
 • Встановити чи зняти діагноз сифілісу
 • Виявити хибнопозитивні результати досліджень
 • Встановити сірорезистентність сифілісу
  ЦСЛ займає 6 кімнат, у них працюють 3 лікарі-лаборанти вищої категорії, 3 лаборанти та 2 молодші медсестри.
  Лабораторія обладнана необхідним обладнанням для встановлення серологічних реакцій.