Перелік лабораторно-інструментальних досліджень

 1. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорониздоров’я), зокрема:
  a. загально-клінічних та біохімічних лабораторнихдосліджень: – розгорнутий клінічний аналіз крові;
  – морфологічне дослідження клітин крові;
  – визначення групи крові і резус фактору;
  – біохімічний аналізкрові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, тимолова проба, загальний холестерин;
  – ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
  – коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, фібриноген);
  – глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  – загальний аналіз сечі;
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  b. бактеріологічних досліджень:
  – бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;
  – на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);
  – бактеріологічне дослідження на β-гемолітичнийстрептокок;
  – бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;
  – бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);
  – бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;
  – бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;
  – профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  c. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:
  – HBsAg;
  – антитіла до HCV;
  – сифіліс РМП;
  – антитіла до ВІЛ;
  – коронавірусної хвороби COVID-19;
  – інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  d. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограмаі);
  e. цитологічних досліджень:
  – зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;
  – секрету простати;
  – зішкрібу з уретри;
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 2. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема:
  – дерматоскопія;
  – інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
  a. Інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Додаткова інформація за телефоном реєстратури +380 (48) 720-21-55